Замовити проект пожежної сигналізації, системи автоматичного пожежогасіння

Проектування систем пожежної сигналізації та оповіщування про пожежу (СО.АУП) система автоматичного пожежогасіння (АПС)

Найбільшого розповсюдження в автоматичних системах пожежної сигналізації набули засоби, які реагують на найхарактерніші ознаки виникнення пожежі, а саме:

- засоби виявлення аерозольних продуктів згоряння, тобто термічногорозкладання матеріалів та речовин;

- засоби виявлення конвективних потоків тепла, що розповсюджуються відосередку пожежі;

- засоби виявлення оптичного випромінювання полум’я осередку пожежі

Замовити проект пожежної сигналізації, системи автоматичного пожежогасіння